Galerija


Latvijas dižkoks, koku karalis, spēka simbols, Tēvzemes mīlestības apliecinājums kurš jau izsenis ieņēmis goda vietu mūsu mitoloģijā, tradīcijās un folklorā. Ozols ir mūsu tautas spēka, izturības un sīkstuma simbols.
Dzintara diski